Tabele opłat i prowizji

Rachunki

Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony ksążeczką oszczędnościową - a'vista

To wygodna forma oszczędzania dla osób chcących zachować dużą swobodę i możliwość wypłaty pieniędzy w dowolnym momencie.

Właścicielem książeczki a`vista może być:

 • osoba fizyczna będąca rezydentem,

 • szkolna kasa oszczędnościowa,

 • pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, na rzecz której książeczka została wystawiona.

Dlaczego warto?

Z posiadania książeczki oszczędnościowej a`vista wynikają następujące korzyści:

 • Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych na dowolny okres.

 • Spełnia ona funkcje:
  - informacyjną - o stanie środków na rachunku,
  - potwierdzającą - dokonanie wpłaty/ wypłaty.

Minimalna kwota wpłaty na książeczkę a`vista?

Pierwsza wpłata na książeczkę nie może być niższa niż 5,00 zł, a każda następna może być wnoszona w dowolnej wysokości.

Oprocentowanie:

Książeczka oszczędnościowa oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym – oprocentowanie.

Opłaty i prowizje:

Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką.

Jak założyć rachunek płatny na każde żądanie?

To  proste, wystarczy tylko:

 • przyjść do najbliższej placówki Banku z dokumentem tożsamości,

 • podpisać umowę rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie.


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)