Lokaty

Lokata Standard

Lokata oszczędnościowa Standard w złotych

LOKATY STANDARD – owocne lokaty!

Lokaty terminowe pozwalają na lokowanie pieniędzy, na z góry określone przez Klienta okresy i obowiązującą w dniu otwarcią zmienną stopę procentową, zapewniając efektywne zagospodarowanie Państwa środków.

Okresy na jakie otwierane są lokaty Standard:

a) krótkoterminowe:  1 miesiąc

b) długoterminowe: 3,6 miesięcy

Minimalna kwota wkładu:

a) krótkoterminowe:

 • 1 miesiąc – 1 000 zł,

b) długoterminowe: 3,6 miesięcy – minimalna kwota lokaty to 1 000 zł

Dlaczego warto?

Z posiadania lokat Standard wynikają następujące korzyści:

 • bezpieczne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych,

 • pewność zysku

 • szeroka dostępność

 • wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku,

 • możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia kredytu,

 • niska minimalna kwota wkładu,

 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa.

Dodatkowe atuty:

 • Odsetki od lokat kapitalizowane są na koniec okresu umownego.

 • Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na kolejny, taki sam okres, na warunkach obsługi i oprocentowania  obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu deponowania, o ile Klient nie zdecyduje inaczej.

 • W określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Waluta lokaty:

PLN

Oprocentowanie:

Lokaty Standard oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w stosunku rocznym

Aby otworzyć lokatę?

 • przedstawić dokument potwierdzający tożsamość

 • podpisać umowę

 • wpłacić określoną kwotę gotówką lub przelewem

System Gwarantowania Depozytów - Depozyty imienne są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)