Tabele opłat i prowizji

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Szanowni Państwo,
od 8 sierpnia 2018 roku możecie otworzyć w Banku Spółdzielczym w Przecławiu Podstawowy Rachunek Płatniczy.

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
0 zł- za prowadzenie rachunku płatniczego
0 zł- za wydanie i obsługę karty debetowej
0 zł- za dostęp do Usługi bankowości elektronicznej
0 zł-za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących: przelew krajowy, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce (z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/polecenia przel;ewu w walucie obcej) oraz wypłatę na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku Płatnieczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS. Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza ww. pakietem są związane z opłatami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji,

Rachunek ten jest dedykowany dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku lub Skok-u rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Nie ma mozliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego.

WAŻNE:

1. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:
dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium ktoregokolwiek państwa członkowskiego UE (w bankomacie lub placówe dostawcy, lub przy użyciu terminala płatnieczego- jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),
wykonywanie na terytorium państw członkowskich UE transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwi więc: otzrymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomo9cą kart płatniczej (z wyłączeniem kart kredytowych).

2. Bank oferuje Podstawowy rachunek płatniczy w walucie polskiej.

3. Rachunek nie jest oprocentowany.

4. Z rachunkiem podstawowym nie mogą byc powiązane żadne produkty kredytowe. Konsument posiadający rachunek podstawowy bedzie mógł dokoywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi.

5. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rechunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego- dokumenty:

Wniosek o PRP
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem

Ubezpieczenie kart:
Posiadacze karty objęci są dodatkowo bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to bezpłatne konto, które od 8 sierpnia 2018 roku jest dostępne w każdym banku w Polsce. To wynik wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy.

Sprawdź, jak będzie wyglądała oferta podstawowego rachunku płatniczego w Banku Spółdzielczym w Przecławiu.

Podstawowy rachunek płatniczy jest najprostszą i w pełni bezpłatną formą prowadzenia konta bankowego. Usługi oferowane w ramach takiego konta są oczywiście ograniczone. Rachunek podstawowy  mogą założyć jedynie osoby, które nie posiadają innych rachunków.

 

Podstawowy rachunek płatniczy Bank Spółdzielczy w Przecławiu

    0 zł za prowadzenie konta

    0 zł za wydanie karty

    0 zł za wypłaty z bankomatów Banku BPS

    0 zł za 5 wypłat z innych bankomatów w Polsce

    0 zł za 5 przelewów w Polsce

 

Kto może założyć podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Przecławiu?

Podstawowy rachunek płatniczy założą tylko osoby, które:

- są pełnoletnie,

- nie mają konta w żadnym innym banku lub SKOK-u. 

 

Jak sprawdzić, czy mogę założyć podstawowy rachunek płatniczy?

Aby upewnić się, czy możemy założyć darmowe konto, musimy sprawdzić, czy nie mamy otwartych żadnych rachunków w bankach lub SKOK-ach. Takie dane gromadzi Centralna Informacja o rachunkach bankowych. Weryfikacja obciążona jest prowizją, której wysokość jest ustalana indywidualnie przez każdy bank - wykaz kwot dla największych banków znajdziesz w naszym artykule.

 

 

Jak założyć podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Przecławiu?

Choć nie podano jeszcze oficjalnych informacji, wszystko wskazuje na to, że podstawowy rachunek płatniczy założymy tak samo, jak inne konta w Banku Spółdzielczym w Przecławiu, czyli:

- online (czyli przez system bankowości mobilnej),

- stacjonarnie (w oddziale banku).

 

Jakie usługi będą darmowe?

- prowadzenie konta

- wydanie karty

- płatność kartą

- 5 przelewów w każdym miesiącu

- nieograniczone wypłaty z bankomatów Banku BPS

 

- nieograniczone wpłaty we wpłatomatach Banku BPS

 

- 5 wpłat i wypłat z bankomatów i wpłatomatów obcego dostawcy w każdym miesiącu

 

 

Jakie usługi będą płatne?

- każdy kolejny powyżej 5 w miesiącu

- każda kolejna powyżej 5 wpłat i wypłat z urządzeń obcego dostawcy w każdym miesiącu

- przelewy zagraniczne

 

Kiedy Bank BPS odmówi założenia podstawowego rachunku płatniczego?

 

  1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że popełniono przestępstwo.
  2. Jeżeli nie posiadamy adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego na terenie Polski.
  3. Jeżeli nasz dowód tożsamości jest nieważny.
  4. Jeżeli nie jesteśmy pełnoletni.
  5. Jeżeli mamy konto w innym banku lub SKOK-u.

 

Najczęstsze pytania

 

  1. Po ilu dniach od złożenia wniosku podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Przecławiu zostanie otwarty?

Podstawowy rachunek płatniczy zostanie aktywowany w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.

 

  1. Co jeżeli mam inne rachunki, a chcę założyć podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Przecławiu ?

Najpierw należy zamknąć wszystkie posiadane konta. 

 

  1. Kiedy Bank może zamknąć podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Przecławiu?

Bank  może zamknąć nasze konto jeżeli:

- przez 2 lata nie dokonamy na nim żadnej operacji,

- będziemy wykorzystywać rachunek do celów niezgodnych z prawem,

- otworzymy inny rachunek


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)