Tabele opłat i prowizji

KREDYTY

Kredyt w złotych

Kredyty dla klientów indywidualnych należą do najpopularniejszych produktów bankowych. Bank udostępnia Kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy, którą  Kredytobiorca zobowiazuje się oddać w wyznaczonym terminie – powiększoną o prowizję oraz odsetki. Zanim bank wypłaci  pieniądze, musi zapoznać się z szeregiem informacji na nasz temat, których ocena będzie decydująca dla wysokości pożyczanej nam kwoty, wysokości prowizji, długości okresu kredytowania, stopy procentowej oraz zakresu i rodzaju zabezpieczenia takiego zobowiązania.

Informacje te dotyczą przede wszystkim:
    *naszych dochodów i źródeł finansowania – miejsca pracy i rodzaju umowy z pracodawcą (umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowa cywilno-prawna, czyli umowa o dzieło i umowa zlecenie, kontrakt, własna działalność gospodarcza lub też dochody z gospodarstwa rolnego, najmu czy dzierżawy); a także stażu pracy, wykształcenia oraz piastowanego przez nas stanowiska/funkcji
    *wysokości naszych dochodów w określonym przedziale czasowym (udokumentowanych np. wyciągiem bankowym, zaświadczeniem wystawianym i uwierzytelnianym przez pracodawcę lub rocznym zobowiązaniem podatkowym)
   * kosztów życia i ilości osób pozostających na naszym utrzymaniu – w tym przede wszystkim wydatków na comiesięczne opłaty (czynsz, woda, prąd, gaz, opłaty za internet i telewizję kablową, abonamenty zdrowotne etc.), wyżywienie, paliwo i/lub dojazdy do pracy/szkoły, czesne za przedszkole, szkołę lub studia, a także alimenty
    *zobowiązań kredytowych – informacje na temat wysokości oraz czasu pozostającego do spłaty kredytów mieszkaniowych i kredytów hipotecznych, zaciągniętych pożyczek, w tym kredytów gotówkowych, kredytów na zakup samochodów, kredytów w koncie, kredytów odnawialnych, kart kredytowych, kredytów ratalnych, chwilówek oraz innych, wpływających na naszą zdolność kredytową


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)