Aktualności

Zmiana nazwy aplikacji do bankowości mobilnej!

 • Szanowni Państwo,

  w dniu 26.03.2021r. aplikacja BSGo (dawny mToken Asseco MAA) zastąpi dotychczasową aplikację do bankowości mobilnej mToken Asseco MAA.

  Aplikacja BSGo (dawny mToken Asseco MAA) to:

  • odmieniona szafa graficzna
  • nowa ikona na pulpicie smartfonu

  Instalacja i aktualizacja aplikacji BSGo możliwa jest ze sklepów Google Play lub App Store.

     

  przenieś edytuj

  Realizacja transakcji internetowych kartami płatniczymi odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń w postaci usługi 3D Secure.

  Informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

  Czytaj więcej

  przenieś edytuj

   
 • KOMUNIKAT

  Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

  W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

   

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  Dowiedz się więcej

  przenieś edytuj

 •  

KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Przecławiu zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w Przecławiu z dnia 27.06.2006r. z późniejszymi zmianami zwołuje na dzień

29 czerwca 2021r. (wtorek) na godz. 16.00

w lokalu Banku (sala posiedzeń) Zebranie Przedstawicieli Banku.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przecławiu

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji do Spraw Odpowiedniości.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Przecławiu  w 2020 roku.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przecławiu
  z działalności w 2020 roku.
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania”.
 12. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku.
 13. Przedstawienie sprawozdania z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku i podział zysku Banku za rok 2020,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku,
 • zatwierdzenia Sprawozdania z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku,
 • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Ocena przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania”.
 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Przecławiu  w  2021 roku”
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Przecławiu  w 2021 roku”
 3. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 Jednocześnie Zarząd Banku uprzejmie informuje, że Sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze Sprawozdaniem Finansowym za rok 2020 i opinią biegłego rewidenta wraz
z raportem, Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz projekty uchwał i Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Przecławiu w godzinach pracy Banku
od 8.00-16.00.

 

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli liczby uprawnionych mniejszej niż 50% zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w II terminie tj. w dniu
29 czerwca 2021r. (wtorek) o godz. 16.30 w lokalu Banku Spółdzielczego
w Przecławiu.

 

Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                 W PRZECŁAWIU


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)