Kredyty

Kredyt płatniczy

Na pokrycie konkretnych zobowiązań

To kredyt obrotowy przeznaczony na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych firmy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt jest przeznaczony dla firm posiadających aktywny rachunek bieżący w Banku. Pozwala na likwidowanie zatorów płatniczych, poprawiając płynność finansową firmy.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą i posiadające rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kołaczycach. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wymagalnych zobowiązań i sfinansowanie bieżących potrzeb firmy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w razie przejściowego braku środków.

Atuty kredytu - przegląd cech:

 • cel kredytu - na pokrycie przejściowego braku środków na spłatę wymagalnych zobowiązań

 • finansowanie obligatoryjnych zobowiązań - korzystna forma finansowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

 • poprawa płynności finansowej firmy - skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku krótkotrwałego zachwiania płynności

 • likwidacja zatorów - pozwala na likwidowanie zatorów płatniczych, poprawiając przepływy finansowe

 • dogodne warunki: 
  - okres spłaty - do 1 miesiąca
  - wykorzystanie kredytu - na podstawie dyspozycji kredytobiorcy (przekazanie środków na rachunek lub zapłata za faktury dostawcy) - kredyt uruchamiany w rachunku bieżącym lub kredytowym
  - zabezpieczenie kredytu - formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem 
  - jest to kredyt o charakterze nieodnawialnym 
  - kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej 
  - spłata kapitału wraz z odsetkami następuje jednorazowo ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu 
  - maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty niezapłaconych wierzytelności

Dlaczego warto?

 • poprawa wizerunku firmy - tworzy wizerunek przedsiębiorstwa jako rzetelnego, regulującego terminowo swoje zobowiązania

 • finansowanie bieżące - dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności firmy

 • efektywne zarządzanie - wspomaga zarządzanie finansami firmy

 • lepsza sytuacja finansowa - dogodny system spłat oraz możliwość skorzystania w każdej chwili ze środków kredytowych na opłacenie bieżących należności na pewno wpłynie pozytywnie na płynność finansową Twojej Firmy.

 • oszczędność - dzięki szybkim decyzjom kredytowym oraz stałemu dostępowi do rachunku, nie tracisz czasu na zbędne formalności

 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do rachunku 
  - 24-godzinny dostęp przez Internet lub telefon - możesz przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
  - największa sieć bezpłatnych bankomatów w Polsce - 3000 bankomatów bez prowizji na terenie całego kraju bogata

 • bogata oferta dla firm - proponujemy szeroką gamę produktów, które zaspokoją wszystkie potrzeby związane z prowadzeniem firmy. Kompleksowa oferta dla firm obejmuje także: 
  - rachunek bieżący, pomocniczy  
  - bankowość elektroniczną
  - szeroką gamę kredytów na działalność gospodarczą 
  - gwarancje i poręczenia 
  - usługi dodatkowe

Jak otrzymać kredyt płatniczy?

Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką Banku. Otrzymasz tam szczegółowe informacje i fachową pomoc. Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy, pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Wymagane dokumenty:

Podstawą do udzielenia kredytu jest złożenie wniosku wraz ze wskazanymi przez Bank załącznikami. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, będą to między innymi:


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 16:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)