Aktualności

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Szanowni Państwo,

od 8 sierpnia 2018 roku możecie otworzyć w Banku Spółdzielczym w Przecławiu Podstawowy Rachunek Płatniczy.

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY


O zł- za prowadzenie rachunku płatniczego
0 zł -za wydanie i obsługę karty debetowej
0 zł -za dostęp do Usługi bankowości elektronicznej
0 zł- za 5 pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących: przelew krajowy, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce (z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/polecenia przel;ewu w walucie obcej) oraz wypłatę na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku Płatnieczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS. Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza ww. pakietem są związane z opłatami zgodnie z Taryfą opłat i prowizji,

Rachunek ten jest dedykowany dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku lub Skok-u rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Nie ma mozliwości otwarcia wspólnego rachunku płatniczego.


Zadzwoń do nas

   17 581-31-91

Infolinia czynna pon. - piąt: 8:00 - 17:00
(Koszt połączenia wg stawki operatora)